Filip Duszczyk

Filip Duszczyk
Wicedyrektor / Head of Product Sales w Dziale Rozwoju Rynku GPW

Absolwent wydziału ekonomii na University of Chicago i Executive MBA na SGH w Warszawie. Od 1998 roku związany z rynkami opcji na chicagowskich giełdach. Pracował jako animator opcji i kontraktów terminowych na parkietach Chicago Board Options Exchange, Chicago Mercantile Exchange oraz Chicago Board of Trade. Specjalizował się w opcjach na indeksy SPX i DJX, opcjach na fundusz ETF Dow Jones (Diamonds), opcjach na kontrakt terminowy S&P 500 oraz kontraktach terminowych na indeks Dow Jones. W 2014 roku dołączył do zespołu Działu Rozwoju Rynku GPW.