Grzegorz Chłopek

Grzegorz Chłopek
Prezes Nationale-Nederlanden PTE S.A.

Odpowiedzialny za zarządzanie Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym, z którym związany jest ponad 21 lat. Głównym obszarem specjalizacji są produkty emerytalne, takie jak PPK, IKZE, IKE i OFE. Ekspert w zakresie zarządzania finansami osobistymi oraz oszczędzania. Autor kwartalnika Atlas Inwestycyjny (Twitter i LinkedIn – #AtlasInwestycyjny).