fbpx

Jacek Maliszewski

Jacek Maliszewski
Główny Ekonomista DMK

Jacek Maliszewski – Główny Ekonomista DMK. Od 25 lat związany z rynkiem walutowym. W latach 1996-2000 szef Zespołu Zarządzania Ryzykiem Walutowym w Pomorskim Banku Kredytowym ze Szczecina, następnie w Grupie PEKAO SA. Równolegle pracownik naukowy w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2001 roku pomaga importerom i eksporterom profesjonalnie zarządzać ryzykiem walutowym oraz pozycją walutową. Autor książki „Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego w Przedsiębiorstwie – Poradnik Praktyczny”. Szkoleniowiec z zakresu rynków terminowych, towarowych, walutowych oraz stopy procentowej. Specjalizuje się w strategiach inwestycyjnych oraz hedgingowych wykorzystujących opcje walutowe. Biegły Najwyższej Izby Kontroli w zakresie instrumentów pochodnych – powołany na potrzeby przeprowadzanych kontroli w Spółkach Skarbu Państwa „zarażonych toksycznymi opcjami walutowymi” w latach 2008-2011.