Jarosław Dzierżanowski

Jarosław Dzierżanowski
Dyrektor działu prawnego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych (ze szczególnym uwzględnieniem tematyki sporów korporacyjnych) oraz prawie rynku kapitałowego, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, doradza podmiotom polskim i zagranicznym w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, autor licznych publikacji prasowych poświęconych prawu spółek oraz praktycznym aspektom ochrony praw inwestorów giełdowych, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo.