Jarosław Grzywiński

Jarosław Grzywiński
Instytut Rynków Kapitałowych i Finansów

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w 2017 roku, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., Wiceprezes Rady Giełdy (2017 -2018), Sekretarz Rady Giełdy, Niezależny Członek Rady Giełdy, Przewodniczący Komitetu Ładu Korporacyjnego i Regulacji, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji GPW, Organizator 200 – lecia Giełdy w Polsce, lider szeregu projektów na rynku papierów wartościowych. Obecnie m.in. Prezes Instytutu Rynków Kapitałowych i Finansów oraz Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie/Wizytator Okręgowego Zespołu Wizytatorów OIRP w Warszawie. Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.(2017 – 2018), Przewodniczący Komitetu Strategii TGE, lider szeregu inicjatyw strategicznych na rynku obrotu energią. Przewodniczący Rady Nadzorczej BONDSPOT (2017 -2018), jeden z inicjatorów nowej strategii rynku długu w ramach grupy kapitałowej GPW. Dyrektor w Radzie Dyrektorów w globalnej platformie tradingowej AQUIS, z siedzibą w Londynie. Współautor Porozumienia GPW ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych w 2017 roku oraz Porozumienia na rzecz budowy Akceleratora GPW dla przyszłych emitentów na polskim rynku kapitałowym.