Marcin Obroniecki

Marcin Obroniecki
Zastępcą dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów

Marcin Obroniecki jest zastępcą dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiada za regulacje i legislację dla rynku kapitałowego, systemów płatniczych i FinTech. W latach 2018-2019 lider prac nad rządową Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego przyjętą przez Rząd 1 października 2019 r. W okresie wrzesień 2018 roku – kwiecień 2019 roku przedstawiciel Ministra Finansów w Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2016-2018 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. W latach 2015-2016 był doradcą w Gabinecie Politycznym w Ministerstwie Rozwoju. W 2015 roku współtworzył start-up, porównywarkę cen energii elektrycznej, gdzie jako członek zarządu odpowiadał m.in. za rozwój portalu i marketing. W latach 2012-2015 pracował jako analityk (następnie starszy analityk) w Banku Zachodnim WBK w Biurze Analiz Rynkowych. Absolwent Sciences Po Paris oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor kilku publikacji naukowych i współautor pierwszej na polskim rynku monografii na temat działalności inwestycyjnej państwowych funduszy majątkowych (ang. sovereign wealth funds).