Mariola Szymańska-Koszczyc

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes EFPA Polska

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplomy studiów podyplomowych z Pacific Coast Banking School, Uniwersytetu w Waszyngtonie, Seatle, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.

Rozpoczęła swoją zawodową karierę w Ministerstwie Finansów. Następnie przeszła do Nadzoru Bankowego, NBP. Stąd została zaproszona do projektu utworzenia Warszawskiego Instytutu Bankowości, gdzie pracuje do dziś jako Wiceprezes Zarządu. Pełniła rolę Wiceprezesa European Bank and Financial Services Training Network (EBTN) oraz Przewodniczącej Komitetu Akredytacyjnego EBTN. W latach 2014-2015 pełniła rolę Koordynatora Metodologiczny europejskiego projektu “Financial Services Sector ‘Triple E’ Qualifications”, realizowanego przez EBTN. Jego rezultatem jest nowy, zintegrowany standard jakości dla profesjonalnych kwalifikacji w sektorze usług finansowych, „standard z Potrójnym E”, oparty na 3 wiodących rekomendacjach europejskich w zakresie kwalifikacji: EQF, ECVET, EQAVET.

Była kierownikiem merytorycznym projektu opracowania pierwszej w Polsce Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego. Jest koordynatorem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, prowadzonej wspólnie przez Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości i Polską Izbę Ubezpieczeń, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Od czerwca 2009 roku Prezes EFPA Polska i Dyrektor w Radzie Dyrektorów EFPA Europa. Od ponad 10 lat zaangażowana w opracowanie i wprowadzenie na polski rynek profesjonalnego standardu zawodowego dla doradców i planerów finansowych oraz budowę społeczności certyfikowanych doradców finansowych EFPA w Polsce.


Profil zawodowy


Menedżer zarządzający z ponad 20-letnim doświadczeniem w rozwoju pracowników sektora usług finansowych. Koordynator dużych projektów międzynarodowych w zakresie budowy nowoczesnych standardów zawodowych i kwalifikacji w sektorze finansowym. Członek gremiów kierowniczych w europejskich organizacjach członkowskich. Koncentruje się na projektach systemowej zmiany w zakresie jakości rozwoju i standardów zawodowych pracowników sektora finansowego, w powiązaniu z wdrażaniem nowych wymagań regulacyjnych i nadzorczych w sektorze.