Michał Żuławiński

Michał Żuławiński
Bankier.pl

Od 2012 r. związany z redakcją Bankier.pl, od 2017 r. redaktor prowadzący dział Rynki. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego. Doktorant w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem UE we Wrocławiu.