Wojciech Kiermacz

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

Redaktor i analityk funduszy inwestycyjnych publikujący w serwisie Analizy.pl i występujący w Analizy.player. Odpowiedzialny za Ligę Ekspertów – projekt inwestycyjny, w którym kilkunastu specjalistów z branży finansowej pokazuje, jak inwestować w fundusze, oraz za agendę Fund Forum – największej konferencji o tematyce funduszy inwestycyjnych w Polsce. Pisze o krajowym rynku funduszy inwestycyjnych i systemach emerytalnych na świecie.