Wojciech Nagel

Wojciech Nagel
Przewodniczący Rady Fundacji GPW

Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) w specjalności ubezpieczenie społeczne. Od 2013 r. związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji GPW. W latach 2013-2016, wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego GPW, w okresie 2014-2016 Compliance Officer, następnie do VII 2018 prezes Rady Giełdy. Ekspert w Zespole projektowym ds. PPK przy MR (2016-2018).

Związany z rynkiem kapitałowym od 1996 r., jako m.in. członek zarządów i rad nadzorczych kilkunastu spółek prawa handlowego. W latach 2008-2009 doradca przewodniczącego KNF, 2010-2012 wiceprezes zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego, 2012-2013 prezes zarządu IGTE. Współtwórca wielu PPE utworzonych w latach 2000-2013 m.in. w Banku Handlowym, BPS i ZBP.