Art Games Studio

Art Games Studio

Art Games Studio S.A. (dawniej: Big Flat Potato S.A.) został założony w lipcu 2017 r. przez Ultimate Games S.A., spółkę notowaną na rynku NewConnect. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. W 2018 r. Spółka pozyskała wsparcie m.in. Gaming Factory, inwestora specjalizującego się w spółkach z branży gamedev, posiadającego kilkanaście podmiotów w portfolio, jednego z większych tego typu inwestorów w Polsce.

Art Games Studio S.A. przeznaczył do sprzedaży takie gry jak: Earthworms, Bad Dream: Fever oraz Escape Doodland. Spółka współpracując z 10 zespołami deweloperskimi, pracuje nad przygotowaniem i wydaniem kolejnych kilku gier, których data premier planowana jest na 2019 r.

Produkty Emitenta są sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, głównie za pośrednictwem dedykowanej platformy dystrybucyjnej Steam będącej największym dystrybutorem gier PC na świecie. Ponadto gry są wydawane na Nintendo Switch. Emitent zamierza rozszerzyć wydawanie gier o IOS, Android i pozostałe typy konsol.

Głównym założeniem prowadzonej działalności jest produkcja i dystrybucja kilku, nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Dzięki czemu maleje ryzyko operacyjne przy optymalnej reakcji na niespodziewane zdarzenia losowe występujące podczas produkcji projektów.