Fibonacci Team School

Fibonacci Team School

Fibonacci Team School jest przedsięwzięciem powstającym w odpowiedzi na liczne sugestie i zapytania ze strony Inwestorów i Czytelników naszego Bloga, płynące z potrzeby kształcenia i praktycznego doskonalenia warsztatu Tradera.

Nasza dotychczasowa działalność skoncentrowana na dostarczaniu wiedzy oraz wymianie doświadczeń w zakresie inwestycji na rynku walutowym pozwoliła na budowanie relacji w środowisku giełdowym i gromadzenie społeczności Traderów zorientowanych na praktyczne wykorzystanie narzędzi jakie dostarcza koncepcja Harmonic Tradingu oraz geometrii rynkowych.

Prezentując i rozwijając wykorzystywaną przez nas metodologię handlu pragniemy pokazać, że Forex to nie przypadek, lecz swego rodzaju powtarzalna harmonia, którą obserwujemy na wykresach każdego dnia.