Grupa Kapitałowa IMMOBILE

Grupa Kapitałowa IMMOBILE

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 r. Spółka skupia się na branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz najwyższej rentowności. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu oraz budownictwie przemysłowym. Założeniem strategicznym jej działalności jest ciągły rozwój poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów w ramach procesu akwizycji oraz maksymalne wykorzystanie potencjału każdej z posiadanych już spółek.