Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest Izbą Gospodarczą zrzeszającą towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych – zwana dalej Izbą.