Life Settlements

Life Settlements

FIDELITY of GEORGETOWN (2004 -2017 FIDELITY SETTLEMENTS) umożliwia obywatelom kilku krajów Europy oraz Singapuru i Hongkongu inwestowanie w amerykańskie polisy na życie z rynku wtórnego. Inwestycja polega na nabyciu przez inwestora prawa do świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu istniejącej polisy( cesji praw). Fidelity wraz ze swoim dostawcą usług Habersham dokonało obrotu na kwotę przekraczającą 2,5 mld USD. Od 2018 roku również polscy obywatele mogą inwestować na tym rynku.