Stockwatch

Stockwatch

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in. aktualne i zweryfikowane dane finansowe spółek, bieżące wiadomości, narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej, analizy i omówienia zawodowych niezależnych finansistów stroniących od konfliktu interesów oraz moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania. Serwis promuje przede wszystkim strategię inwestowania fundamentalnego, będącego w założeniu inwestowaniem długoterminowym, którego przesłanką jest poszukiwanie wartości wewnętrznej spółek. Dodatkową działalnością serwisu jest pogłębianie wiedzy o rynku giełdowym poprzez udostępnianie materiałów poradnikowo-edukacyjnych oraz umożliwienie kontaktu z innymi inwestorami w kontekście wymiany wiedzy i doświadczeń. Serwis sam z siebie nic nie doradza, nie wskazuje, nie zachęca do kupna akcji żadnej spółki, ani do inwestowania w ogóle.