Poprzednia edycja

Forum Finansów i Inwestycji

10-11 stycznia 2020 r.
PGE Narodowy w Warszawie

Nieruchomości, crowdfunding i ETF-y

W dniach 10-11 stycznia 2020 r. w Warszawie odbyła się pierwsza edycja Forum Finansów i Inwestycji. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 3000 osób.

Forum Finansów i Inwestycji to impreza będąca połączeniem targów, wykładów edukacyjnych oraz paneli dyskusyjnych. W trakcie dwóch dni trwania wydarzenia swoje stoiska miało ponad 50 firm z branży finansowej, spółek giełdowych czy też mediów. Podczas Forum odbyło się przeszło 40 wykładów i paneli dyskusyjnych, które poprowadziło ponad 60 wykładowców. Imprezą towarzyszącą Forum Finansów była Szkoła Giełdowa, którą Stowarzyszenie współorganizowało wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie każdorazowo w wykładach uczestniczyło kilkaset osób.

Cel: edukacja

Celem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych było przyciągnięcie osób zainteresowanych finansami na poziomie podstawowym. Postawiono więc na tematykę związaną z oszczędzaniem na emeryturę, długoterminowym inwestowaniem dywidendowym, czy w końcu na inwestowanie w nieruchomości. Wybór był słuszny. To właśnie te zagadnienia przyciągnęły na PGE Narodowy tysiące słuchaczy.

Nieruchomości przede wszystkim

Największą popularnością wśród uczestników Forum cieszyły się te wykłady i dyskusje, w których poruszano temat inwestowania w nieruchomości. Ewidentnie widać, że to aktualnie ten temat najbardziej rozpala wyobraźnię i portfele inwestorów. Ogromną popularnością cieszyły się także wykłady dotyczące crowdfundingu, jak również inwestowania długoterminowego. Wszystkie wykłady związane z inwestowaniem dywidendowym, oszczędzaniem na emeryturę przyciągnęły prawdziwe tłumy. Widać, że zainteresowaniem inwestorów cieszyła się także tematyka ETF-ów. To stosunkowo nowe instrumenty na polskim rynku, które dynamicznie zdobywają swoje miejsce w portfelach Polaków.

Wydarzenie dla każdego kto myśli o swojej finansowej przyszłości

Forum Finansów i Inwestycji