Eryk Lipski

Eryk Lipski
Prezes Crowdy S.A.

Eryk Lipski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w różnych instytucjach finansowych, włączając w to duże międzynarodowe grupy jak np. BNP Paribas, gdzie w obszarze sprzedaży B2B rozwijał kanał bancassurance.

W ramach swojej działalności pełnił również funkcje doradcze dla różnych spółek na rynku kapitałowym. Sam uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Eryk Lipski jest również entuzjastą nowych technologii. Obecnie pełni funkcję Prezesa w pierwszej w Polsce platformie crowdfundingu dłużnego – Crowdy S.A.