Paweł Juszczak

Paweł Juszczak
Główny analityk Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, członek zarządu i analityk Domu Analiz SII

Posiadacz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst) i licencji maklera papierów wartościowych wraz z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Autor licznych raportów analitycznych oraz artykułów i komentarzy prasowych dotyczących rynku kapitałowego, prelegent na konferencjach inwestorskich, prywatnie inwestor giełdowy.