Tomasz Nietubyć

Tomasz Nietubyć
Prezes Zarządu PRODIGO S.A.

Twórca i inwestor spółek z sektorów recyklingu, produkcji spożywczej, gastronomii oraz nowych technologii. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w biznesie szczególnie w zakresie rozwoju spółek start up i fast growing. Rozwija Spółki o znacznym potencjale wzrostu odpowiadające na potrzeby zmieniającego się świata. Znaczący akcjonariusz Prodigo S.A. i Prezes Zarządu w wybranych spółkach zależnych – Grupy, która zmienia polską branżę recyklingową. Wcześniej jako manager odpowiedzialny był za koordynację procesów kadrowych oraz optymalizacyjnych w zakresie zarządzania produkcją i wdrażania nowych technologii.